Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Záró rendelkezések, mellékletek

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

Záró rendelkezések

1. A Társulás bélyegzője kör alakú, benne a felirat: Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Bátaapáti, középen TETT felirattal.

2. A társulási megállapodás módosítását a társulási tanács tagjai kezdeményezhetik. A megállapodás módosításáról a társulási tanács minősített többséggel dönt. A Társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
A Mötv. 88.§ (2) bekezdése értelmében a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.

3. A Társulás tagjai között esetleges jogviták esetén alávetik magukat a Társulás székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

4. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv, az Áht., valamint az Ávr.-ben foglaltak alapján, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.A társulási megállapodást az önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek, a szükséges képviselő-testületi felhatalmazás birtokában, mint az önkormányzatok akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Bátaapáti, 2016. május 10.

Záradék:

A megállapodásban foglaltakat 

Önkormányzat Jelen megállapodást elfogadó határozat száma  Polgármester aláírása
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2016.(III.10.) Darabos Józsefné sk.
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2016.(III.17.) dr. Bozsolik Róbert sk.
Cikó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
29/2016.(III.16.) Haures Csaba sk.
Feked Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
8/2016.(III.29.) Tillmann Péter sk.
Mórágy Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
29/2016.(III.21.) Glöckner Henrik sk.
Mőcsény Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
 17/2016.(III.22.) Krachun Elemér sk.
Véménd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2016.(III.11.) Tillmann Péter sk.
Ófalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
21/2016.(V.2.) Bechli Erzsébet sk

jóváhagyta.

E Társulási Szerződés 2016. július 1. napjától hatályos.

 

1. sz. melléklet: A Társulás által végzett tevékenységek

Alaptevékenységi szakágazat: 841216 Környezet-és természetvédelem igazgatása

Kormányzati funkció 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Kormányzati funkció 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása


2. sz. melléklet: A
 tagokat megillető részarány

Társulási közös költség: Évente kerül meghatározásra a társulási tanács 2/3-os  döntése értelmében

A támogatási összeg a KNPA-ból szerződés alapján biztosított támogatásból a közös költség levonása után kerül felosztásra
%-osan a települések között az alábbiak szerint:

Bátaapáti          39,24 %        
Bátaszék           18,34%          
Cikó                   4,61 %           
Feked                 4,41 %           
Mórágy             18,34%          
Mőcsény            5,89 %           
Ófalu                  1,90 %
Véménd             7,26 %           
8 település:         100 %