Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Vagyon, működési költség

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A Társulás vagyona, működési költségek

  1. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból(KNPA) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban Atv.) 62.§ (1) alapján a Társulás részére a feladatok elvégzésére rendelkezésre átadott pénzügyi támogatásból származott vagyon, amelynek felosztása a 2. számú melléklet szerinti összeg felosztása a tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 2. számú mellékletben foglalt arányok megváltoztatásához tagok 2/3-os többségének szavazata szükséges.
  2. A Társulás működésének költségeit a Társulás vagyonából kell biztosítani, melynek összegéről a tanács évente a társult önkormányzatok részére járó támogatás százalékos felosztása előtt 2/3-os többséggel dönt.
  3. A Társulás saját ingó vagyonnal rendelkezik, mely felett a tulajdonosi jogokat a tanács gyakorolja. A működtetéséről, hasznosításáról, bérbeadásáról szóló döntés a tanács kizárólagos hatásköre.