Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Tanács feladatai

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A Társulási Tanács feladatai

  1. Tárgyalja és elfogadja a Társulás éves költségvetését, és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját.
  2. A Társulás vagyonának hasznosítása céljából a szükséges döntéseket meghozza.
  3. Dönt a tanácskozási joggal meghívott személyekről.
  4. Dönt a kiváláshoz, a kizáráshoz és a társulás megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi  és vagyoni kérdésekben.
  5. Elfogadja az éves munkatervet.
  6. Ha a jogszabály vagy jelen társulási megállapodás másként nem rendelkezik, gyakorolja a társulás feladat-és hatáskörébe tartozó jogokat és kötelezettségeket.