Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Csatlakozás, tagság

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A Társuláshoz való csatlakozás, a társulás és a tagsági jogviszony megszűnésének szabályai

 1. A Társulás nyílt, hozzá csatlakozni csak az Atv. 10/A. § (1) bekezdésében érintetteknek lehet, a Társulás elnökéhez intézett írásos csatlakozási kérelem benyújtásával. A csatlakozási kérelmet a Tanács érdemben elbírálja, és arról e társulási megállapodás IV fejezet 7. pontja szerint dönt.
 2. A Társuláshoz való csatlakozás napja a Társulási Tanács 1. pontjában meghatározott határozatában szereplő nap.
 3. A társulásból kiválni, az önkormányzat képviselő-testületének a Mötv. 89.§ (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerinti határozatával lehet, az Atv. 10/A. § (6)bekezdés figyelembe vételével.
 4. A társulási megállapodásmegszűnik:
  a, ha a tagok száma vagy köre vagy a feladat ellátás nem felel meg az Atv. 10/A.§ (3) bekezdés a) – c) pontjában meghatározottaknak,
  b, ha a Társulás valamennyi tagjának képviselő-testülete az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerintiminősített többséggel hozott határozatával dönt a Társulás megszüntetéséről;
  c, a törvény erejénél fogva,
  d, a bíróság jogerős döntésével.
 5. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás illetve kizárás esetén a társulás vagyona a 2. számú mellékletben meghatározott százalékos arányban kerül felosztásra.