Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Célok, feladatok, hatáskör

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A Társulás célja, feladata és hatásköre

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás célja: a Nemzeti Radioaktív- hulladék-tárolóval (NRHT) kapcsolatos tájékoztatási, ellenőrzési feladatok megvalósítása.

A Társulás feladatai:  

 1. Az NRHT környezetében „és a beszállított hulladékcsomagokon” a radioaktív sugárzás szintjének független ellenőrzése, a mérési eredményekről információ szolgáltatása a területileg illetékes lakosságnak.
 2. Az NRHT létesítmények építési, bővítési beruházásainak ellenőrzése, a tárol üzemeltetésével és a bővítésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás.
 3. Információ szolgáltatása a Társulás tevékenységéről a társult önkormányzatok, az érintett lakosság és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. részére.
 4. A társult önkormányzatok településeinek fejlesztése, beruházások, bővítések, felújítások támogatása, valamint a működési feltételeik javítása.
 5. A Társulás feladatához kapcsolódó helyzetfeltáró elemzések végzése és végeztetése.
 6. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által – az OAH ellenjegyzésével, a KNPA-ból, támogatási szerződés keretében – a társulási megállapodásban rögzített közös feladatokra és célokra juttatott pénzeszközöknek a társult önkormányzatok közötti szétosztása (a 2. számú mellékletben foglaltak szerint), hatékony felhasználásuk elősegítése.
 7. Az átadott pénzeszközök felhasználására vonatkozó támogatási alszerződések megkötése a társult önkormányzatokkal.
 8. Az érintett önkormányzatok közötti kapcsolattartás és együttműködés elősegítése.
 9. A Társulás vagyonával való gazdálkodás.
 10. Kapcsolattartás és együttműködés a nemzetközi és hazai szakmai, közigazgatási és társadalmi szervek és szervezetek között.

A Társulás hatásköre:  

 1. Ellenőrzési hatáskörök (feladat 1.,2.pontja)
 2. Tájékoztatási, információgyűjtési kötelezettség (feladat 2., 3.pont)
 3. Kapcsolattartási és együttműködési kötelezettség (feladat 8.,10. pont)
 4. Pénzügyi, gazdasági, fejlesztési ügyekben való döntés, szerződéskötési hatáskör (feladat 4.,6.,7.pont)
 5. Vagyongazdálkodási, döntési hatáskör (feladat 9.pont )
 6. A társulás szervezeti, működési rendjének meghatározásával, módosításával kapcsolatos döntési hatáskörök.