Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Adatok, jogállás

Forrás: A jelenleg érvényben levő társulási megállapodás

A társulás neve, székhelye, tagjai, lakosságszáma

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 87.§ -95 §-ai alapján – figyelemmel az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény10/A.§ (3) bekezdésben foglaltakra – a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (a továbbiakban: Társulás) új társulási megállapodását az alábbiak szerint állapítja meg:

  1. A Társulás neve: Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (rövidítve: TETT)
  2. Székhelye: 7164. Bátaapáti, Petőfi utca 4.
  3. Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe
  4. A Társulás időtartama: határozatlan
  5.  A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselői:

Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.  Képviseli: Krachum Szilárd polgármester

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.  Képviseli: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Cikó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7161 Cikó, Iskola tér 1. Képviseli: Molnár Józsefné polgármester

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7724 Feked, Fő utca 5. Képviseli: Tillmann Péter polgármester

Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7165 Mórágy, Alkotmány u. 3. Képviseli: Glöckner Henrik polgármester

Mőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7163 Mőcsény, Béke út 2. Képviseli: Krachun Elemér polgármester

Véménd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7726 Véménd, Tavasz utca 1. Képviseli: Szalonna Zoltán polgármester

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7696 Ófalu, Kossuth L. u. 3.  Képviseli: Bechli Erzsébet polgármester

  1. A Társulásban résztvevő települések lakosságszáma (2019. január 1. )

Bátaapáti: 409 fő,
Bátaszék: 6501 fő,
Cikó: 910 fő,
Feked: 215 fő,
Mórágy: 753 fő,
Mőcsény: 338 fő,
Véménd: 1430 fő,
Ófalu: 358 fő
Összesen  10.914 fő

A Társulás jogállása

A Társulás a Mötv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás, amely alapján önállóan vállalhat kötelezettséget, rendelkezhet vagyoni jogokkal.