Bátaapáti

Bátaapáti

Bátaszék

Bátaszék

Cikó

Cikó

Feked

Feked

Mórágy

Mórágy

Mőcsény

Mőcsény

Ófalu

Ófalu

Véménd

Véménd

Az NRHT-ról

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

A megoldandó feladat

Az atomerőmű üzemeltetése során keletkezett szilárd és folyékony kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ezen hulladékokat az atomerőműben – a végleges tárolóba történő szállításig – átmenetileg tárolják. A szilárd halmazállapotú hulladékok többségét 200 literes acélhordókban, tömörített formában helyezik el. A folyékony hulladékokat tartályokban gyűjtik. A hulladékokat csak szilárd formában lehet véglegesen elhelyezni, ezért a folyékony hulladékok szilárdítására is sor kerül az atomerőműben a végleges tárolóba történő elhelyezést megelőzően. Az atomerőmű lebontásakor is keletkeznek ilyen típusú hulladékok, melyeket feldolgozott állapotban, szilárd halmazállapotban véglegesen el kell helyezni, együtt az üzemviteli hulladékokkal.

A hulladék átvétele, szállítása és tárolása

Az NRHT üzemeltetésének első fázisában csak 200 literes fémhordókba csomagolt szilárd hulladékokat szállítunk az atomerőműből. A biztonság szavatolásának egyik fontos eleme, hogy a tárolóba csak a hatóság által előzetesen elfogadott átvételi követelményeknek megfelelő hulladékcsomag kerülhet. Ennek érdekében a szigorú ellenőrzés már az átvételkor, az atomerőmű területén megkezdődik. Minden hordót megvizsgálunk, hogy nincs-e sérülése, mérünk a felületén és tőle 1m-re gamma-dózisteljesítményt, valamint felületi szennyezettséget dörzsmintavétellel. Ezen kívül egy erre a célra készített software ellenőrzi, hogy az átadott hordókban lévő aktivitások megfelelnek-e a telephely korlátainak. Egy alkalommal 16 db hordót szállítunk 4 db hordkeretben.

A hulladékcsomagok az M6-os autópályán, Paks–Bátaszék-Bátaapáti útvonalon, saját, erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező gépjárművel jutnak a telephelyre. A szállítás során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás előírásai érvényesek.

A hulladékot szállító gépjármű fogadása a telephely központi épületében történik. Az ellenőrzést követően a gépjármű az ellenőrzött zónában lévő technológiai csarnokba áll, ahol – egy újabb ellenőrzését követően – a daru a leemeli a hordkeretet, és azt elhelyezi a tárolótéren.

A 3000 db hordó befogadására alkalmas csarnokban minőségellenőrző vizsgálatok, valamint a hulladék technológiai előkészítése történik a földalatti tárolásra.

Az üzem területét sugárvédelmi ellenőrző rendszer felügyeli. Az elhelyezett mérőberendezések adatai a dozimetriai vezénylőbe futnak be, ahonnan az adatok egy része, illetve a riasztási jelzések a központi vezénylőben is megjelennek.